Brf Färjestadens Hamn 3

Att utifrån fastställd detaljplan ta fram förslag på nya bostadsrätter. Ett flerbostadshus samt tre radhus. Lägenhetsstorlekar varierar från 1 rok till 4 rok.

Bostäder
Plats: Färjestaden Beställare: Projektbyggaren AB/NCC AB Planerad byggstart: 2015