Café Pax, fritidsgård

Att kulörsätta delar av Bergendahlska gården dit café Pax har flyttat. I uppdraget ingick också projektering av fast inredning samt utformning av en bardisk.

Publika Lokaler
Plats: Växjö Beställare: Vöfab Byggår: 2012