Emil Lindells väg

Att inom ramen för ett parallellt uppdrag ta fram förslag på utformning av ett nytt bostadsområde intill sjön Trummen i Växjö. Vårt område är uppbyggt kring ett centralt, offentligt stråk som förstärker kontakten mellan staden och Trummen. Förslaget innehåller ca 250 bostäder i olika upplåtelseformer. Växjöbostäder har valt att gå vidare med vårt förslag.

Stadsutveckling
Plats: Växjö Beställare: Hyresbostäder i Växjö (Växjöbostäder)