För privatpersoner

Vi har sedan företaget startade hjälpt ca 150 privata beställare med div. utredningar, bygglovshandlingar och konsultationer. Uppdragen har handlat om allt från små tillbyggnader av altaner och carportar till större nybyggnadsprojekt.

Läs mer om vad vi kan erbjuda till dig som privat beställare här.

För privatpersoner