Illustration IOGT-NTO

Att ta fram en illustration i 3D över tänkt utseende på framtida tillbyggnad.

Illustrationer
Plats: Växjö Beställare: IOGT-NTO Byggår: 2013