Konststråk/Kreativ zon

Att lämna förslag på utformning och placering av ett konststråk/kreativ zon i Växjö.

Stadsutveckling
Plats: Växjö Beställare: Växjö Konsthall