Kv Arken

Nybyggnad av flerbostadshus intill Trummens strand.

(Fotomontage: Anders Bergön)

Bostäder
Plats: Växjö Beställare: Växjöbostäder AB Planerad byggstart: 2017