Kv Haganäs, Älmhult

Fastigheten ligger vackert belägen granne med Älmhults vattentorn.
Kvarteret Haganäs 3 utgörs idag av bostäder av tillfällig karaktär som kommer att rivas.

Bygglovet avser 4 bostadshus á 4 våningar + vind, med tillhörande parkeringar.
Husen innehåller alla lägenheter om 1-2 RoK.

Samtliga lägenheter har balkong eller privat uteplats. Dessutom finns en gemensam
takterrass på varje hustak och fina ytor för samvaro och lek på innergården.

Bostäder
Plats: Älmhult Beställare: Älmhultsbostäder Planerad byggstart: 2017