Kv Knekten

Att ta fram en Ramhandling Bygg för totalentreprenad gällande nybyggnad av trevåningshus på Storgatan i Lenhovda. Byggnaden rymmer en tandvårdscentral med fem behandlingsrum i entréplan samt sex stycken lägenheter på plan två och tre. I uppdraget har också ingått både in- och utvändig kulörsättning.

Publika Lokaler Bostäder
Plats: Lenhovda Beställare: AB Uppvidingehus Byggår: 2013 - 2014