Kv Kvarnen, Älmhult

Flerbostadshus i Älmhult.

Fyra bostadshus á 3 våningar + vind, med tillhörande plank och parkeringar. Samtliga lägenheter har ljus i två väderstreck och balkong eller privat uteplats. Dessutom finns en stor, gemensam takterass på varje hustak och ytor för samvaro på innergården.

Fasaderna är klädda i tåligt skivmaterial i vackra, milda kulörer som både känns samtida och harmonierar väl med omgivande bebyggelse från olika tidsepoker.

 

Bostäder
Plats: Älmhult Beställare: Älmhultsbostäder Planerad byggstart: 2017