Kv Posse

Inbjuden tävling – bostadsområde i Karlskrona

Placering: 2:a

Bostäder
Plats: Karlskrona Beställare: HSB Sydost