Blogg

Team Sajt!

Vi hälsar vår nya kollega Emma Sandgren välkommen till kontoret! Emma kommer närmast från Skanska teknik där hon har arbetat som A-projektör. Med sig i bagaget har hon erfarenheter från både stadsbyggnadskontor och andra arkitektföretag….

Läs mer

Bygglovsbefriad altan

Den 1 juli i år ändrade Boverket regelverket kring bygglovsbefriade altaner. Definitionen av ordet altan är inte solklar men skulle kunna uttryckas som: ”Upphöjd golvkonstruktion som utan att vara tak till byggnad är placerad på…

Läs mer

Bygga utan bygglov – bygglovsfritt

Det finns ett utbrett missförstånd angående begreppet ”Bygglovsfritt”. En byggnadsåtgärd som inte kräver att man ansöker om bygglov innebär inte – Det är bara att bygga. Behövs bygglov eller anmälan? Det finns byggnadsåtgärder som man får göra helt…

Läs mer

När behövs bygglov?

Det finns många sammanfattningar, broschyrer och checklistor kring det här med bygglov och bygglovsprocessen. Ändå är det långt ifrån solklart vad det är som gäller utan snarare något av en djungel även för oss som…

Läs mer

Anlita en arkitekt

Vad är arkitektur? Arkitektur är den byggda miljön. Staden, landet, husen och platserna där emellan. Den byggda miljön påverkar oss vare sig vi vill eller inte. Det är lätt att tänka att en byggnad endast…

Läs mer

Storgatan 1

I februari gick flytten från Vallgatan tillbaka till Storgatan. Det var på Storgatan det startade en gång. I april 2011, i en vindslägenhet på Storgatan 17. Det är över åtta år sen och vi har…

Läs mer

Arkitekt 2.0

Nu är den här – Arkitekt 2.0. En guide för projekterande arkitekter – En handbok och guide för alla som jobbar med A-projektering och den perfekta presenten till arkitektstudenten.Finns att beställa härFörfattare: Nina Sandahl, Sajt…

Läs mer