Bygglovshandlingar

Vid de flesta om- och tillbyggnader krävs bygglov från kommunen. Vi tar fram fullständiga bygglovsritningar och stämmer vid behov av med kommunen gällande regler och begränsningar som berör just din fastighet.

Du kan läsa mer om när det krävs bygglov och allt om hur det går till att ansöka på www.mittbygge.se