Energiprojektering

Energibalansberäkning

För de flesta bygglovsåtgärder krävs en energibalansberäkning. En energibalansberäkning är en teoretisk simulering över hur mycket energi det färdigställda huset kommer att använda under ett normalår. Vår energiexpert utför energiberäkningar enligt Boverkets gällande byggregler och använder brukarindata från BFS BEN. Energiberäkningarna tas fram i programvaran IDA ICE.

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader. Vi har deltagit i flera projekt där det har funnits krav enligt Miljöbyggnad. Vi hjälper er gärna med kontroll av projektspecifika indikationer inför certifieringen.

Passivhus

Ett passivhus är en byggnad med väldigt lågt energibehov. Byggnaden värms av solen, interna värmevinster och återvunnen värme från ventilationssytemet.
Förutom den stora energibesparingen har passivhusen hög komfort och hållbarhet pga de ingående komponenternas kvalitet.

Vi har utbildning och certifiering i IDA ICE, Miljöbyggnad och internationellt klassificerade passivhus. Se certifieringar på sidan om oss för mer info.