Färjestadens hamn

Färjestadens hamn beställdes av vår samarbetspartner Projektbyggaren tillsammans med NCC. De båda parterna uppförde projektet med ett flerbostadshus och ett radhus i hamnen i Färjestaden under 2014-2015. Totalt 19 bostadsrätter med ett friliggande parkeringsgarage.

I Färjestadens sista etapp knyts hela hamnområdet samman och avslutas med en accentbyggnad på höjden. På så vis skapas ett nytt landmärke för Färjestaden som syns på långt håll när man närmar sig Öland via Ölandsbron.

Lägenheterna har generösa sällskapsutrymmen och samtliga har utsikt mot Kalmarsund och är försedda med uteplats eller balkong. Möjlighet till båtplats finns i den intilliggande hamnen.

Husens fasader är av puts och träpanel.