Projektering

Vi projekterar både förfrågningsunderlag och bygghandling och är vana att anpassa oss till projektens olika förutsättningar och upplägg.

Vi ser fördelarna med att projektera i ett modellbaserat program och föredrar att rita i ArchiCad. Möjlighet finns då att leverera underlag i både 2D och 3D.

Står ni inför en större projektering. Hör av er för en offert!