fbpx
Skip to main content

Östra Ringvägen

Om- och tillbyggnad villa

Med de ursprungliga ritningarna på huset som förebild har vi hjälpt familjen att återställa husets uttryck. Två kupor har återfått sina sadeltak. Köket har blivit större, övervåningen har byggts om och alla ytskikt är utbytta.
Till det har en glasad veranda adderats på ett varsamt sätt för att utöka umgängesytorna på bottenplanet.

  • Beställare

    Privat

  • Plats

    Växjö

  • År

    2019

KUNDPROJEKT

Vårt uppdrag

Skisser och utredningar

Utifrån familjens önskemål om vilka ytor de ville tillskapa samt de ursprungliga ritningarna som referens tog vi genom skisser och visualiseringar fram en målbild.

Bygglovshandlingar

Familjen har valt att låta renoveringen få ta sin tid och vi har i omgångar hjälpt dem med att förfina sina idéer och tankar samt att söka bygglov när det har krävts.

Mer av
vad vi kan

Har du ett
projekt på gång?