fbpx
Skip to main content

Arkitektur

För oss handlar arkitektur om att skapa miljöer för människor i en föränderlig vardag. En stadsdel eller en byggnad är alltid en del av en större kontext. Det som skapas inverkar inte bara på de som ska vistas på platsen eller i byggnaden utan även alla de som passerar och de som på avstånd betraktar.

Vi vill vara med och påverka det samhälle vi tillsammans formar för våra barn och ser det som ett privilegium att få vara delaktiga i den processen. Varje projekt är unikt och vår utgångspunkt är alltid de förutsättningar som ges i varje utmaning. Vi växer i mötet med våra kunder och strävar efter att överträffa deras förväntningar.

Just nu står vi alla inför samma utmaning med klimatförändringar och minskade resurser. Det är viktigare än någonsin att vi tillsammans tar ansvar och vågar hitta nya vägar och lösningar. Vi inspireras av att tillsammans med våra beställare, slutkunder, samarbetspartners och kollegor definiera problem och hitta det bästa tillvägagångssättet i varje uppdrag. Vår process är flexibel och föränderlig för att vara en del av lösningen.

Har du en fråga? Kontakta mig:

Nina Sandahl

VD/arkitekt SAR
072 324 77 90
nina@sajtarkitektstudio.se

Inredningsarkitektur

Vår utgångspunkt när vi utför uppdrag inom inredning är alltid – för vem? I nära dialog arbetar vi med att stärka identiteter och varumärken. En bra inredning stödjer din verksamhet och skapar en helhet.

Produktdesign

Har du eller ditt företag svårt att hitta den inredning ni söker?
Vi hjälper dig att ta fram unika möbler och fasta inredningar för just ditt hem eller din verksamhet.

Har du en fråga? Kontakta mig:

Görel Andersson

Arkitekt/inredningsarkitekt SIR
076 041 09 01
gorel@sajtarkitektstudio.se

Byggprojektering

Projektering är det utrednings- och förberedelsearbete som utförs innan byggnation. Framställning av förfrågningsunderlag och/eller bygghandlingar. Vi hjälper er med A-ritningar oavsett skede i processen eller vald entreprenadform.

Vårt primära verktyg är ArchiCAD och vi levererar ritningar och modeller i dwg/ifc och pdf.

Har du en fråga? Kontakta mig:

Sergej August

Byggnadsingenjör
072 327 30 01
sergej@sajtarkitektstudio.se

Tillgänglighet

Så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor. Detta ställer krav på att den byggda miljön ska kunna användas av personer med nedsatt rörlighet, syn, hörsel eller andra orienteringsförmågor.

Våra tillgänglighetsexperter stöttar byggherren i arbetet med att uppfylla lagar och regler samtidigt som arkitekturens värden och funktion bevaras.

Behöver du en tillgänglighetexpert?

Kontakta oss:

Sergej August

Tillgänglighetsbesiktningar
072 327 30 01
sergej@sajtarkitektstudio.se

Görel Andersson

Tillgänglighetsbeskrivningar
076 041 09 01
gorel@sajtarkitektstudio.se

Nyfiken?
Hör av dig!

0470 – 57 10 86 – Storgatan 1, 352 33 VÄXJÖ