fbpx
Skip to main content

Hållbarhet

Idag är hållbarhetsfrågorna centrala i alla projekt och i alla faser. Det handlar om såväl klimatneutralitet, cirkularitet som social hållbarhet. Vi har kunskap och erfarenhet inom alla dimensioner av hållbarhet och hjälper er att hitta rätt fokus i just ert projekt.

Har du en fråga? Kontakta mig:

Nina Sandahl

VD/arkitekt SAR
072 324 77 90
nina@sajtarkitektstudio.se

Social hållbarhet

Som arkitekter brinner vi lite extra för social hållbarhet. Trygghet, inkludering, jämställdhet och välmående är viktiga ledord för att skapa ett demokratiskt samhälle, och en självklarhet när vi skapar miljöer för människor i en föränderlig vardag.

Energibalansberäkning

Du som bygger nytt eller bygger till behöver oftast komplettera din bygglovsansökan med en energibalansberäkning. Detta är en teoretisk simulering över hur mycket energi det färdigställda huset kommer att använda under ett normalår.

För att uppfylla dagens krav på en energieffektiv byggnad krävs bra värmeisolering och ett uppvärmningssystem med en hög verkningsgrad. Krav ställs även på kyl- och ventilationsinstallationer. Gränsvärden ställs numera på primärenergital viktat mot byggnadens ortplacering och typ av uppvärmningssystem, utöver dessa finns även krav på installerad effekt. .

Vill du ha hjälp med energibalansberäkning?
Kontakta mig:

Benjamin Anselmo

Byggnadsingenjör
073 503 02 81
benjamin@sajtarkitektstudio.se

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering som ger bra miljöer att leva, arbeta och leka i. Byggnaden kontrolleras mot utvalda indikatorer för energianvändning, innemiljö och material och man kan välja att certifiera sig i tre olika nivåer, brons, silver och guld.

Har du en fråga? Kontakta mig:

Benjamin Anselmo

Byggnadsingenjör
073 503 02 81
benjamin@sajtarkitektstudio.se

Klimatdeklaration

Byggsektorn står idag för ca 20% av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. För att vår bransch ska bli bättre på detta har från och med 1 januari 2022 tillkommit krav på klimatdeklarationer av fastigheter.

Byggnader där bygglov sökts från 1 januari 2022 måste enligt lag uppvisa en Klimatdeklaration för att byggnaden ska få sitt slutbesked. På Sajt finns kompetens som hjälper dig med detta.

Vi på Sajt hjälper även dig att i ett tidigt skede utföra en klimatkalkyl som redogör för planerade CO2 utsläpp för din fastighet. Dina val idag gör stor skillnad på klimatet!

Har du en fråga? Kontakta mig:?

Sergej August

Byggnadsingenjör
072 327 30 01
sergej@sajtarkitektstudio.se

Passivhus

Passivhus är energieffektiva hus med låg driftkostnad som återvinner värmen som redan finns i huset. Det gör att huset håller sig varmt under vinterhalvåret och svalt under heta sommarmånader. Passivhus har också en hög komfort med jämna temperaturer inomhus.

circuitus.se circuitus.se

Har du en fråga? Kontakta mig:

Benjamin Anselmo

Byggnadsingenjör
073 503 02 81
benjamin@sajtarkitektstudio.se

Nyfiken?
Kom förbi på en kaffe!

0470 – 57 10 86 – Storgatan 1, 352 33 VÄXJÖ