fbpx
Skip to main content

Kvarteret Fridhem

Nybyggnad parhus

I Öpestorp har BiWi bygg byggt fyra stycken parhus i egen regi. Husen kompletterar ett befintligt område med hyresrätter i ett äldre renoverat byggnadsbestånd. Husen är faluröda för att knyta an till den äldre miljön men har i övrigt ett modernt uttryck. 
Husen är uppförda i passivhusteknik och är energisnåla med ett bra inomhusklimat.

 • Beställare

  BiWi bygg AB

 • Entreprenörer

  BiWi bygg AB

 • Plats

  Öpestorp, Gemla

 • År

  2020

KUNDPROJEKT

Vårt uppdrag

Skisser och utredningar

I ett tidigt skede kom vi med i skissprocessen för att ta fram nya hyreslägenheter åt BiWi bygg. Efter ett antal förlag och omtag landade vi till slut i vad som idag är fyra parhus med totalt åtta lägenheter.

Bygglovshandlingar

När hustypen och utformningen var bestämd tog vi fram fullständiga bygglovshandlingar så som planer, fasader, sektioner och markritning.

Projektering

I ett tätt samarbete med BiWi och andra inblandade entreprenörer arbetade vi igenom detaljer och konstruktioner för att klara de höga kraven på isolering och täthet som krävs i ett passivhus. 

Energiprojektering

Tidigt i processen sattes målet att husen skulle nå passivhusstandard. Vi har stått för beräkningarna under projekteringen och inför certifieringen. Hus ett är nu inflyttat och färdigcertifierat som passivhus enligt internationell standard.

Mer av
vad vi kan

Har du ett
projekt på gång?