fbpx
Skip to main content

Kvarteret Arken

Nybyggnad flerbostadshus

Nära centrum och intill Trummens strand ligger Kv Arken. Kvarteret består av 85 lägenheter i storlekarna 1 rok till 4 rok och är den första etappen av två. Området är ett resultat av  ett parallellt uppdrag där uppgiften var att skapa bostäder mellan Teleborgsvägen och sjön Trummen i Växjö.

Kvarteret byggs upp av en högre byggnad mot Teleborgsvägen som skyddar gården och de övriga husen från buller. Fasaderna mot Teleborgsvägen och Trummen är klädda i träribbor av olika dimensioner medan övriga fasader är i skivmaterial.

 • Beställare

  Växjöbostäder

 • Entreprenörer

  Värends entreprenad

 • Plats

  Teleborg, Växjö

 • År

  2019

KUNDPROJEKT

Vårt uppdrag

Skisser och utredningar

Projektet började som en del av ett parallellt uppdrag för Växjöbostäder 2013. I utredningsfasen som startade 2018 vidareutvecklades förslaget för att bättre möta de behov och önskemål som fastighetsägaren hade för platsen.

Bygglovshandlingar

I samråd med beställare och stadsbyggnadskontoret och i samarbete med övriga konsulter arbetades bygglovshandlingar fram som kunde ligga till grund för den kommande byggnationen.

Projektering

Värends Entreprenad handlades upp för entreprenaden och vi fick förtroendet att projektera färdigt våra hus tillsammans med övriga konsulter. 

Mer av
vad vi kan

Har du ett
projekt på gång?