fbpx
Skip to main content

Kv Kvarnen

Nybyggnad bostäder

Flerbostadhus fördelade på fyra huskroppar i ett av Älmhults centrala kvarter. Husen är utförda i tre våningar med vind. Samtliga lägenheter har ljus i två väderstreck och balkong eller privat uteplats. Dessutom finns en stor, gemensam takterrass på varje hustak och ytor för samvaro på innergården. Innergården är fint terrasserad med hjälp av stödmurar som skapar spännande rum och bidrar till tillgängliga entréer.

Fasaderna är klädda i tåligt skivmaterial i vackra, milda kulörer som både känns samtida och harmonierar väl med omgivande bebyggelse från olika tidsepoker.
För att ta ner skalan och skapa fina proportioner består varje byggnad av två olikfärgade block. Ett rött block vänt ut emot gatorna (Eriksgatan och Hantverksgatan) och ett ljusare, sandfärgat block in mot gårdsmiljön.

KUNDPROJEKT

Vårt uppdrag

Skisser och utredningar

Bygglovshandlingar

Projektering

Mer av
vad vi kan

Har du ett
projekt på gång?