fbpx
Skip to main content

Vickys Bistro

Tillbyggnad

I gatuhörnet Centralgatan – Eriksgatan ligger Vickis Bistro i Hovmantorp. 2015 ritade vi en tillbyggnad för att utöka antal sittplatser och kontakten med gårdsmiljön och uteserveringen.
Tillbyggnaden har anpassats till huset speciella karaktär.
Placeringen intill den slutande gatan och den lite mer trafikerade Centralgatan ställde krav på utformningen där utmaningen blev att få till så många sittplatser som möjligt i den smala huskroppen.
Den blåa pardörren som vetter mot gården satt tidigare i den husfasad som har byggts för.

 • Beställare

  Vickis Bistro

 • Entreprenörer

  Hovmantorps Byggservice AB

 • Plats

  Hovmantorp

 • År

  2015

KUNDPROJEKT

Vårt uppdrag

Skisser och utredningar

Utifrån kundens tankar och önskemål tog vi fram utredningsskisser för en tillbyggnad. 

Bygglovshandlingar

När vi var överens med kunden om utformningen tog vi fram fullständiga bygglovshandlingar och hjälpte även till med kontakten med kommunen under bygglovsskedet innan vi lämnade över till entreprenören.

Mer av
vad vi kan

Har du ett
projekt på gång?