fbpx
Skip to main content

Burde Förlags AB

Om- och tillbyggnad kontor

Burde förlag hade behov av att modernisera och utöka sina kontorslokaler. Vi jobbade med att förstärka och fördjupa varumärket genom att skapa en ny utsida som tydligare lever upp till verksamhetens dignitet. På insidan har medarbetarna nu en modern arbetsplats som främjar deras arbetsprocesser och skapar trivsel på jobbet.

 • Beställare

  Burde Förlags AB

 • Entreprenörer

  GBJ

 • Plats

  Norremark, Växjö

 • År

  2019

KUNDPROJEKT

Vårt uppdrag

Skisser och utredningar

Vi testade oss fram med flera olika förslag och tillbyggnader åt olika håll och i olika höjd innan vi landade i det slutliga alternativet att bygga till en ny front mot Norrleden.

Bygglovshandlingar

När utformningen av planlösningar och fasader var färdiga tog vi fram fullständiga bygglovshandlingar.

Projektering

Vi hjälpte till med förfrågningshandling och upphandling av entreprenaden. Vi var även behjälpliga med A-projekteringen åt entreprenören under framtagande av bygghandlingar och under byggnationen.

Inredning

Vi gjorde även kulörsättning, fast inredning och val av möbler vilket gjorde att projektet fick en fin helhet.

Mer av
vad vi kan

Har du ett
projekt på gång?