fbpx
Skip to main content

Kvarteret Haganäs

Nybyggnad flerbostadshus

Flerbostadhus i stadsdelen Haganäs i Älmhult.
Husen är utförda i tre våningar med vind. Samtliga lägenheter har ljus i två väderstreck och balkong eller privat uteplats.

Fasaderna är klädda i tåligt skivmaterial i vackra, milda kulörer som både känns samtida och harmonierar väl med omgivande bebyggelse från olika tidsepoker.
För att ta ner skalan och skapa fina proportioner består varje byggnad av två olikfärgade block. 

 • Beställare

  Älmhultsbotäder

 • Entreprenörer

  Dynacon

 • Plats

  Älmhult

 • År

  2019

KUNDPROJEKT

Vårt uppdrag

Skisser och utredningar

Bygglovshandlingar

Projektering

Mer av
vad vi kan

Har du ett
projekt på gång?