fbpx
Skip to main content

Pensionatsvägen

Tillbyggnad av villa

Här hjälpte vi familjen med mer plats genom en tillbyggnad åt två håll. Vi har kompletterat den ursprungliga huskroppen med ytterligare en volym med plats för större entré och sovrum. En mindre tillbyggnad på husets baksida skapade mer utrymme för en bättre tvättstuga.

Familjen har också fått hjälp med ett garage/förråd/carport i anslutning till huset.

  • Beställare

    Privat

  • Entreprenörer

  • Plats

    Saxemara

  • År

    2021

KUNDPROJEKT

Vårt uppdrag

Skisser och utredningar

Bygglovshandlingar

Mer av
vad vi kan

Har du ett
projekt på gång?