fbpx
Skip to main content

Wikells Byggberäkningar

Tillbyggnad av kontor

Wikells byggberäkningar hade behov av att utöka sina kontorslokaler. Genom att bygga till en flygel har vi skapat ytor för konferenser och utbildningar samt fler kontorsplatser.

  • Beställare

    Wikells Byggberäkningar

  • Entreprenörer

  • Plats

    Växjö

  • År

    2021

KUNDPROJEKT

Vårt uppdrag

Skisser och utredningar

Bygglovshandlingar

Projektering

Mer av
vad vi kan

Har du ett
projekt på gång?