Posts tagged Altan

Bygglovsbefriad altan

Den 1 juli i år ändrade Boverket regelverket kring bygglovsbefriade altaner. Definitionen av ordet altan är inte solklar men skulle kunna uttryckas som: ”Upphöjd golvkonstruktion som utan att vara tak till byggnad är placerad på…

Läs mer