Posts tagged Personal

Team Sajt!

Vi hälsar vår nya kollega Emma Sandgren välkommen till kontoret! Emma kommer närmast från Skanska teknik där hon har arbetat som A-projektör. Med sig i bagaget har hon erfarenheter från både stadsbyggnadskontor och andra arkitektföretag….

Läs mer