Nivåskillnader inomhus

Vi får ofta önskemål om att rita in nivåskillnader inomhus både vid nybyggnad och tillbyggnad. Ett par trappsteg mellan olika ytor är ett effektfullt sätt att skapa rum i rummet och vi hade gärna jobbat mer med detta men lagen säger stopp. 

Tillgängligt och användbart

Enligt PBL ska byggnader vara tillgängliga och användbara för personer med rörelse- eller orienteringsnedsättningar. Det gäller när man bygger nytt men också när man ändrar i, eller bygger till, en byggnad.

I praktiken innebär det att golvet ska vara i samma nivå, att dörrhål ska vara tillräckligt breda och att utrymmen ska ha tillräckligt stora ytor för att kunna snurra/vända med en rullstol. I ett hus eller lägenhet i två plan gäller tillgänglighetskraven för entréplanet*.

Nivåskillnader inomhus
Men visst är det effektfullt med nivåskillnader?

I ett nybyggt hus är det inga konstigheter att uppfylla tillgänglighetskraven. Det kan dock vara klurigare i ett befintligt hus som byggs om. Många hus från 40- och 50-talet har höga socklar där det ofta är önskvärt att lägga en tillbyggnad av exempelvis ett vardagsrum i markplan vilket innebär en nivåskillnad. Men detta är alltså inte tillåtet om man inte samtidigt löser tillgängligheten med exempelvis en ramp. Rampen får då inte luta mer än 1:12 (En halvmeters nivåskillnad ger en 6 meter lång ramp!) och tar ofta så stor plats att det inte är rimligt.

Möjlighet till avsteg

Men inga regler utan undantag. De allmänna råden i BBR säger nämligen också att det kan finnas skäl att medge avsteg från regeln. Skälen kan vara hänsyn till kulturvärden, boendekvaliteter eller att det är olämpligt med tanke på stads- och landskapsbilden att placera tillbyggnaden i samma nivå.
Ett avsteg medges endast om det kan visas att tillbyggnaden på ett enkelt sätt kan göras tillgänglig i efterhand.

Det ska poängteras att det är svårt att få ett avsteg beviljat och att man i de allra flesta fall måste utgå från att alla tillbyggnader hamnar i samma nivå som entréplanet


*I sutterränghus kan det ibland vara oklart vilket plan som ska räknas som entréplan – det bedöms från fall till fall. Faktorer som byggnadens placering på tomten och förhållande till parkeringsplats kan vara avgörande.

2 Kommentarer

 1. Debbie 2020-04-15 at 19:14

  Intressant.
  Menas det att tillgänglighets lagen gäller i ens privata hem också🤔

  Reply
  1. Nina 2020-04-19 at 18:02

   Ja precis. Det gäller i privata hem också. Så när man bygger nytt eller gör en stor ombyggnad måste man uppfylla tillgänglighetsreglerna.
   /Nina

   Reply

Lämna gärna en kommentar!

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *