fbpx
Skip to main content

Anslagstavlan

Vad är ett startbesked?

Startbesked – efter bygglov

En åtgärd som kräver bygg-, rivnings-, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked. För att få ett startbesked ska byggherren kunna visa att åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter.

Vid ett lovärende bedöms överensstämmelse med detaljplan, tillgänglighet och byggnadens utformning (färg och form bl.a.). Inför startbeskedet är det de tekniska delarna som granskas som konstruktion, energi- och fuktsäkerhet till exempel.

Bygg inte innan startbeskedet
(Man som hoppar med ritning i handen)

Vad krävs då för att få ett startbesked?

För att byggnadsnämnden ska kunna ge ett startbesked krävs att byggherren lämnar in en kontrollplan samt de tekniska handlingar som, utöver ansökningshandlingarna för lovet, krävs i det aktuella projektet. Vilka handlingar det är meddelar stadsbyggnadskontoret i samband med det beviljade lovet. Det kan handla om grundritningar, takstolsritning eller redovisning av energiförsörjning mm.

Startbeskedet fastställs oftast vid ett tekniskt samråd som hålls mellan stadsbyggnadskontorets representant, byggherren och kontrollansvarig. Ett startbesked måste vara skriftligt. Det räcker alltså inte att få ett muntligt besked utan det underskrivna pappret måste inväntas.

Undantag vid mindre byggåtgärder

Vid vissa mindre byggåtgärder behövs ibland inte det tekniska samrådet. I stället beviljas startbeskedet i samband med bygglovet eller strax efteråt om komplettering av handlingar begärts in.

Vid åtgärder som är bygglovsfria men som kräver anmälan blir kontrollen för att få ett startbesked mer omfattande. I de fall där kraven på byggnaden inte redan har kontrollerats vid ett bygglovsförfarande, behöver de vid en anmälan istället bedömas innan startbesked kan ges.

För fler artiklar om bygglov och byggregler – besök vår blogg

Kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *