fbpx
Skip to main content

Energibalansberäkning

Vi tror på hållbarhet, på mer än ett sätt. Ett sätt att göra detta är att se till att en byggnad eller ett bostadshus är så energisnålt som det är möjligt. Men hur vet man då det? Och hur vet man vilka åtgärder man bör vidta för att få ett mer energisnålt och hållbart boende eller verksamhet? För att kunna söka bygglov krävs en korrekt genomförd energibalansräkning eller en energiutredning som visar hur energiförbrukningen ser ut efter ny- eller ombyggnad. Enligt Boverkets regler för nybyggnationer eller ombyggnationer krävs en professionellt utförd energibalansberäkning som visar hur energieffektivt ett hus är. Det finns ett flertal faktorer som tas hänsyn till i en sådan energiprojektering. Bland annat tar man med i beräkningarna hur byggnaden värms upp, hur mycket energi som krävs för uppvärmning samt ventilation. Man får då fram ett mått på husets energiprestanda, som kan användas både för jämförelse med andra byggnader, men som också är ett krav för att kunna söka bygglov för om- eller nybyggnad.

Vårt erfarna och engagerade team består bland annat av arkitekter, inredare, byggnadsutformare och ingenjörer, som med sin kompetens och erfarenhet kan hjälpa både privatpersoner och företag av olika storlek med energibalansberäkningar inför nybyggnad, ombyggnad eller tillbyggnad. Vi tror på hållbarhet, vilket innebär att energiutredningar är en viktig tjänst för oss som ett led i ett mer hållbart byggande för framtiden. Vi kombinerar gärna beprövad erfarenhet med ny teknik och nya innovationer för att uppnå de mest effektiva lösningarna.

Kontakta oss på Sajt Arkitektstudio för att få veta mer om vad vi kan hjälpa dig med och hur vi arbetar för att göra verklighet av just din dröm. Våra kunder är både privatpersoner och större organisationer inom offentlig sektor eller större företag. Inga projekt är för stora eller små, vårt engagemang syns i allt vi gör.