fbpx
Skip to main content

Aspvägen

Nybyggnad villa

Beställaren önskade sig en villa med stora sociala ytor och ett öppet samband mellan kök och vardagsrum. Önskemål fanns också om enseparat sorumsdel som är placerad i ena vinkeln. 

 • Beställare

  Daniel Svenssons Bygg

 • Entreprenörer

  Daniel Svenssons Bygg

 • Plats

  Alvesta

 • År

  2017

KUNDPROJEKT

Vårt uppdrag

Skisser och utredningar

Beställaren hade en klar bild av vad de var ute efter när de kontaktade oss och vi hade en bra dialog genom hela skissprocessen. 

Bygglovshandlingar

När planlösning och fasader var färdigutredda fortsatte projektet med framtagande av bygglovshandlingar.

Energiprojektering

I vårt uppdrag ingick även att ta fram energibalansberäkningen.

Mer av
vad vi kan

Har du ett
projekt på gång?