fbpx
Skip to main content

FÄRJESTADENS HAMN

Nybyggnad flerbostadshus

Projektet Färjestadens hamn var den tredje och sista etappen i exploateringen av bostäder i anslutning till Färjestadens hamn på Öland. Projektet består av bostadsrätter fördelade på ett större flerbostadshus samt ett radhus med tre lägenheter. Lägenhetsstorlekar na varierar från 1 rum och kök till 4 rum och kök.

  • Beställare

    Projektbyggaren AB / NCC AB

  • Entreprenörer
  • Plats

    Färjestaden

  • År

    2016

KUNDPROJEKT

Vårt uppdrag

Skisser och utredningar

Bygglovshandlingar

Projektering

Mer av
vad vi kan

Har du ett
projekt på gång?