fbpx
Skip to main content

Fortnox Huvudkontor

Nybyggnad

På Storgatan i Växjö finns Fortnox huvudkontor.

För Fortnox var kontakten mellan våningarna viktig för att verksamheten skulle känna en samhörighet och att hela arbetsplatsen skulle vara en enhet. Därför är kärnan i den ena huskroppen öppen från golv till tak vilket ger byggnaden en fantastisk rymd.

Glasfasaden bidrar till inblickar men också till speglingar av omgivningen. Mellanbyggnaden som innehåller mötesplatser och matsal binder samman de båda huskropparna. Utsikten från de översta planen är fantastisk!

Vad många inte vet är att den här byggnaden ligger långt fram när det gäller hållbarhet  i ett energiperspektiv. Glasfasaden och dess bakomliggande väggkonstruktion är framtagen specifikt till detta projekt och har möjliggjort ett jämnt inomhusklimat och en låg energiförbrukning.

 • Beställare

  ArtOn24

 • Entreprenörer

  Dynacon

 • Plats

  Växjö

 • År

  2020

KUNDPROJEKT

Vårt uppdrag

Skisser och utredningar

I det här projektet hade vi förmånen att komma in tidigt, redan i idéstadiet. Vi fick chansen att skapa visionen om den nya byggnaden i sitt sammanhang. Både gällande placeringen i staden och anpassningen till verksamheten.

Bygglovshandlingar

I bygglovsskedet hade vi tidiga avstämningar med stadsbyggnadskontoret för att möta stadens vision om platsen och entrén till Arenastaden.

Projektering

Vi har färdigprojekterat projektet tillsammans med en duktig konsultgrupp, entreprenören Dynacon och vår beställare ArtOn24. Under projekteringen av etapp I samarbetade vi med Projektbyggaren om A-projekteringen.

Mer av
vad vi kan

Har du ett
projekt på gång?