fbpx
Skip to main content

Sparbanken Eken, Grimslöv

Om- och tillbyggnad, inredning av banklokal

På Sparbanken Eken i Grimslöv värdesätts det personliga mötet. För att kunna utöka personalstyrkan behövde banken bygga till och vi fick uppdraget. 
Sex nya kontor, ett mötesrum och ett mindre pentry skapades i en egen flygel som dockades på den äldre byggnaden med en glasgång.
I uppdraget ingick även att hjälpa till med materialval, ytskikt och inredning. Den nya receptionsdisken som är byggd av  Thoros Creative Studios i Växjö har vi  specialritat för verksamheten. 

 • Beställare

  Sparbanken Eken

 • Entreprenörer

  Ottossons Bygg AB

 • Plats

  Grimslöv

 • År

  2018

KUNDPROJEKT

Vårt uppdrag

Skisser och utredningar

Tillsammans med verksamheten gjorde vi en inventering av de befintliga lokalerna och en behovsanalys för att enas kring ett program. Utifrån den tog vi sedan fram skisser och modeller för hur om- och tillbyggnaden skulle kunna se ut.

Bygglovshandlingar

I ett tidigt skede stämde vi av med Alvesta kommun om vad de hade för tankar om området och fastigheten där banken ligger och därefter kunde vi genomföra en smidig bygglovsprocess. 

Projektering

Tillsammans med en konsultgrupp arbetade vi fram ett förfrågningsunderlag som entreprenörer fick lämna pris på. Uppdraget gick till Ottossons bygg AB och vi fick tillsammans med dem ta fram färdiga bygghandlingar.

 

Inredning, kulörsättning och möbler

När byggnadens utformning är färdig blir nästa steg att välja ytskikt, kulörer och möbler för att skapa den atmosfär och känsla som banken vill förmedla, både till sin personal och till kunderna. 
Här fick vi chansen att vara med hela vägen från tidig skiss och program och hade därför bra koll på vad verksamheten var ute efter.

Mer av
vad vi kan

Har du ett
projekt på gång?