fbpx
Skip to main content

Anslagstavlan

Behöver jag söka bygglov eller göra en anmälan?

Det är lite förvirrande det här med skillnaden mellan att söka bygglov och att göra en anmälan. Vi reder ut begreppen.

Bygglovsansökan

Bygglovspliktiga åtgärder kräver en ansökan om bygglov. Det allra vanligaste är att det handlar om en ny- eller tillbyggnad. För att få bygglov krävs då planritningarfasadersektioner, situationsplan och ansökan.

Exempel på de olika ritningarna brukar finnas på kommunernas hemsidor men också på mittbygge.se.

I vissa fall behövs inte alla handlingar. Exempelvis om du ansöker om att få bygga takkupor så brukar det inte behövas situationsplan till exempel. Ett tips är att alltid fråga kommunen först vilka handlingar de vill ha in i ditt enskilda ärende. Det sparar tid – både för dem och för dig.

Bygglov och anmälan
Foto från pixabay.com

Anmälan

Vissa åtgärder som är bygglovsfria kräver istället en anmälan. Till exempel krävs det om du vill göra en invändig ändring där den bärande konstruktionen påverkas. Du behöver också, som ytterligare exempel, göra en anmälan när du installerar en ny braskamin. Vilka handlingar som krävs är olika i från fall till fall men oftast är det en ansökningsblankett där åtgärden beskrivs tillsammans med en skiss som visar placeringen för åtgärden.

Så vad är då skillnaden mellan bygglov och anmälan?

Jo, två saker skiljer sig mellan de olika förfarandena. Handläggningstiden och kostnaden. Ett bygglovsärende får ta max 10 veckor för kommunen att behandla medan en anmälan har en maxtid på handläggningstiden på 4 veckor*. En anmälan innebär också en lägre kostnad än en bygglovsansökan.

Mitt emellan bygglov och anmälan

Så finns det de åtgärder som ligger lite i gränslandet, Attefallshusen till exempel. Ett attefallshus som håller sig inom alla bestämmelser och alltså då får uppföras bygglovsfritt behöver anmälas. För att kommunen ska ha en chans att bedöma ansökan så krävs i stort sett samma handlingar som vid en bygglovsansökan; planer, fasader, sektion och situationsplan.

Det som skiljer sig från en vanlig bygglovsansökan, förutom handläggningstiden och kostnaden då, är att ett attefallshus (exempelvis) får bryta mot detaljplanen och ärendet behöver därmed inte granskas på lika många punkter som ett bygglov.

Rörigt? Ja, det är inte helt självklart. Är ni tveksamma så hör av er så lotsar vi er genom processen.


*Handläggningstiden räknas från den dagen handlingen är komplett. Dvs om kommunen kräver in fler handlingar i ärendet så räknas handläggningstiden från den dagen de inkommer till kommunen, inte från den dag då ärendet först registreras.

Kommentarer (2)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *