Jössarinken

Jössarinken i Mörrum ska bli större. Tillbyggnaden kommer förutom en isyta med tillhörande läktare att innehålla åtta omklädningsrum, förråd för både konståkning och hockey, domarrum, sliprum, tvättstuga, städcentral, vaktmästeri och installationer. På plan två tillskapas en loungedel och ett kök som kan serva båda isytorna och som binder ihop Jössarinken till en enhet. I tillbyggnaden finns också ytor för ett nytt kansli och ett stort gym.

Beställare: Karlshamns kommun/JSB Entreprenör: JSB