fbpx
Skip to main content

Etikett: Bygglov

Slutbesked

När krävs slutbesked? Det krävs slutbesked för alla åtgärder som omfattas av ett startbesked. Vilka handlingar som krävs för att få ett slutbesked...

Fortsätt läsa

Vad är ett startbesked?

Startbesked – efter bygglov En åtgärd som kräver bygg-, rivnings-, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden...

Fortsätt läsa

Bygglovsbefriad altan

Den 1 juli i år ändrade Boverket regelverket kring bygglovsbefriade altaner. Definitionen av ordet altan är inte solklar men skulle kunna uttryckas...

Fortsätt läsa