Posts tagged Bygglov

Bygglovsbefriad altan

Den 1 juli i år ändrade Boverket regelverket kring bygglovsbefriade altaner. Definitionen av ordet altan är inte solklar men skulle kunna uttryckas som: ”Upphöjd golvkonstruktion som utan att vara tak till byggnad är placerad på…

Läs mer

Bygga utan bygglov – bygglovsfritt

Det finns ett utbrett missförstånd angående begreppet ”Bygglovsfritt”. En byggnadsåtgärd som inte kräver att man ansöker om bygglov innebär inte – Det är bara att bygga. Behövs bygglov eller anmälan? Det finns byggnadsåtgärder som man får göra helt…

Läs mer